Thơ Hay Về Rượu (Hán Việt) Kỳ 1

Thơ sưu tầm

Nguyệt Dạ Độc Chước (Lý Bạch)

Hoa gian nhất hồ tửu Độc chước vô tương thân Cử bôi du minh nguyệt Đối ảnh thành tam thân Nguyệt tức bất giải ẩm Ảnh tùng tùy ngã thân Tạm bạn nguyệt tương ảnh Hành lạc tu cập xuân Ngã ca nguyệt bồi hồi Ngã vũ ảnh linh loạn Tỉnh thời đồng giao hoan Túy hậu các phân tán Vịnh kết vô tình du Tương kỳ mạc vân hán

Một mình uống rượu dưới trăng (Người dịch: Tương Như)

Có rượu không có bạn, Một mình chuốc dưới hoa. Cất chén mời Trăng sáng, Mình với Bóng là ba.

Trăng đã không biết uống, Bóng chỉ quấn theo ta. Tạm cùng Trăng với Bóng, Chơi xuân cho kịp mà !

Ta hát, Trăng bồi hồi, Ta múa, Bóng rối loạn. Lúc tỉnh cùng nhau vui, Say rồi đều phân tán.

Gắn bó cuộc vong tình, Hẹn nhau tít Vân Hán

Mộng uyên ương hồ điệp

– Tư Mã Tương Như đời Hán, đàn giỏi, gảy khúc Tư Mã phượng cầu, Trác Văn Quân là người đẹp, nghe đàn, sau hai người lấy nhau .

– Kinh Kha qua sông vào đất giặc. Bài thơ viết về Kinh Kha có câu: Tráng sĩ một đi không trở về.

– Phùng Hoan, thực khách của Mạnh Thường Quân lãnh nhiệm vụ đi đòi nợ, khi đến ấp Tiết gọi các con nợ lại và tuyên bố đốt hết văn tự nợ. Về nói với Mạnh Thường Quân là tiền nợ ấy đã lấy mua “Đức” hết rồi. Sau Mạnh Thường Quân bị vua Tề phế, khi qua ấp Tiết thì toàn dân ra đón linh đình, nhờ thế vua Tề thu dụng lại.

chuyện hôm qua như nước chảy về đâu mãi xa ta không sao giữ được hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

Yến thành đông trang (Thôi Mẫn Đồng)

Nhất niên hựu quá nhất niên xuân, Bách tuế tằng vô bách tuế nhân. Năng hướng hoa trung kỷ hồi tuý, Thập thiên cô tửu mạc từ bần. 

Dự tiệc tại nhà phía đông thành (Vũ Mạnh Hùng dịch)

Năm hết thì xuân cũng hết theo Mà người trăm tuổi có bao nhiêu Bên hoa hãy được say vài độ Mua rượu tiền muôn chớ bảo nhiều.

Một đoạn trong bài “Sắp mời rượu”

…………………….. Lúc vui chơi nào nhắm mùi ngon, Ba trăm chén cũng dồn một cuộc. Cụ Sầm rủ cụ Đan khuyên chuốc, Rượu nâng lên chớ được dừng tay. Vì ngươi hát một khúc này, Xin ngươi sẽ lắng tai nghe lấy. Tiệc chung cổ ngọc vàng là mấy, Hãy nên say say mãi tỉnh chi mà. Thánh hiền xưa cũng vẵng xa, Chỉ có rượu với người say là vẫn để. Tiệc Bình Lạc xưa kia cũng thế, Muời nghìn chung mặc thích vui cười. Tiền chủ nhân bao quản vắn dài, Cũng mua nữa cùng ngươi khuyên rót. Ngựa hoa tốt mà áo cừu cũng tốt, Gọi đồng ra đổi lấy rượu ngon. Cùng ngươi giải vạn kiếp buồn.

Hồ trung đối tửu hành (Trương Vị)

Dạ tọa bất yếm hồ thượng nguyệt,  Trú hành bất yếm hồ thượng san.  Nhãn tiền nhất tôn hựu thường mãn,  Tâm trung vạn sự như đẳng nhàn.  Chủ nhân hữu thử vạn dư thạch,  Trọc giao sổ đẩu ưng bất tích.  Tức kim tương đối bất tận hoan,  Biệt hậu tương tư phục hà ích.  Thù du loan đầu qui lộ xa,  Nguyện quân thả túc Hoàng công gia.  Phong quang nhược thử, nhân bất túy,  Sâm si cô phụ đông viên hoa. 

Trong hồ cùng nhau uống rượu (Người dịch: Tản Đà) 

Ngồi đêm chẳng chán trăng hồ,  Ngày đi chẳng chán quanh hồ núi non.  Một chai trước mắt đầy luôn,  Trong lòng muôn nỗi lo buồn bỏ qua.  Chủ nhân thóc nếp đầy nhà,  Rượu nồng mấy gáo ắt là tiếc chi?  Cùng nhau nay chẳng hả hê,  Nhớ nhau lúc khác ích gì nữa ai?  Thù du về bến xa xôi,  Xin ai ở lại ngủ chơi ông Hoàng  Chẳng say cũng phí phong quang,  Vườn đông luống để bẽ bàng cho hoa.

Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí (Lý Bạch)

Xử thế nhược đại mộng Hồ vi lao kỳ sinh? Sở dĩ chung nhật túy Đồi nhiên ngọa tiền doanh Giác lai miện đình tiền Nhất điểu hoa gian minh Tá vấn thử hà nhật? Xuân phong ngữ lưu oanh Cảm chi dục thán tức Đối chi hoàn tự khuynh Hạo ca đãi minh nguyệt Khúc tận dĩ vong tình

Ngày Xuân Say Rượu Tỉnh Dậy Nói Chí Mình (Trần Trọng San dịch)

Đời như giấc mộng lớn  Nhọc lòng mà làm chi?  Suốt ngày say túy lúy  Trước hiên nằm li bì  Tỉnh dậy trông sân trước  Trong hoa chim hót vang  Hôm nay ngày nào nhỉ  Gió đưa tiếng oanh vàng  Cảm xúc ta than thở  Đối cảnh ta nghiêng bình  Hát vang đợi trăng sáng  Hết khúc đã quên tình.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 

(Ngô Tất Tố dịch )

Ở đời như giấc chiêm bao  Làm chi mà phải lao đao cho đời?  Vậy nên say suốt hôm mai  Bên cây cột trước, nằm dài khểnh chân  Tỉnh rồi, chợt ngó trước sân  Tiếng chim đâu đã nghe gần trong hoa  Ngày chi? Thử hỏi cho ra  Gió xuân đang giục oanh già véo von  Cảm thương, lòng những bồn chồn  Đoái trông cảnh vật dốc luôn chén quỳnh  Hát ngao chờ bóng trăng thanh  Lời ca vừa hết, mối tình đã quên.

Trước rượu kỳ 2

Khuyến quân mạc cự bôi, Xuân phong tiếu nhân lai. Ðào lý như cựu thức, Khuynh hoa hướng ngã khai. Lưu oanh đề bích thụ, Minh nguyệt khuy kim lôi. Tạc lai chu nhan tử, Kim nhật bạch phát thôi. Cúc sinh Thạch hổ điện, Lộc tẩu Cô Tô đài. Tự cổ đế vương trạch, Thành khuyết bế hoàng ai. Quân nhược bất ẩm tửu, Tích nhân an tại tai!

(Người dịch:Khuyết danh)

Khuyên bạn đừng chê rượu Gió xuân cười cợt người Ðào lý bạn quen cũ Nghiêng hoa nở vì ai Cành biếc chim oanh hót Chén vàng trăng sáng soi. Bữa trước mặt non dại Hôm nay tóc bạc rồi Gai lan thạch hổ điện Hươu chạy Cô Tô đài Xưa nay cung vua chúa Thành khuyết ngập trần ai Bạn sao không uống rượu Người xưa nay còn ai?

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn)

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

(Người dịch: Trần Quan Trân)

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly Toan nhắp tỳ bà đã giục đi Say khướt sa trường anh chớ mỉa Xưa nay chinh chiến mấy ai về.

Hỏi Lưu thập cửu (Bạch Cư Dị)

Lục nghị tân phôi tửu Hồng nê tiểu hỏa lô Vãn lai thiên dục tuyết Năng ẩm nhất bôi vô

(Bản dịch: Trần Trọng Kim)

Rượu ngon mới cất một vò Đất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia Tối ngày tuyết xuống bất kỳ Uống chơi đã vậy chén thì có đâu.

Đêm mười một tháng Hai

Rượu quý rửa hồn, hương ngất ngây. Giường rồng, chiếu trúc, giấc xuân say. Bên song hoa nở, trời như nước. Ngoài hiên trăng sáng tựa ban ngày.

Uống rượu một mình trong thuyền

Thu về, núi lạnh khiến buồn lây. Thư nhà không đến được nơi đây. Tình người thưa nhặt như mưa gõ. Thói đời lên xuống nước vơi đầy. Cúc tùng bạn cũ nay xa cách. Tuổi già đèn sách thế mà hay. Trong lòng ngang ngổn bao day dứt, Uống rượu một mình, thử giải khuây.

Tiễn sứ Bắc Sài Trang Khanh

Tiễn người về nước sáng hôm nay. Xăm xăm ngựa bước, rợp cờ bay. Người đi kẻ ở, lòng lưu luyến, Tần ngần chủ khách, rượu cầm tay. Mới gặp ngày nào vui xướng hoạ, Mà giờ ly biệt, nước cùng mây. Không biết bao giờ còn gặp lại, Để mong nói rõ tấm lòng này.

Cảm hứng ngày xuân

Mưa rơi cây tốt, ướt cành hoa. Khách thơ đóng cửa ngồi trong nhà. Một nửa đời xuân đành bỏ phí. Năm mươi, cũng tự biết mình già. Mang nặng ân vua, không ở ẩn. Đêm ngày mong nhớ chốn quê xa. Dũng khí ngày xưa chưa để mất, Giờ ngồi uống rượu, xướng thơ ca.

Vịnh hoa cúc

Năm ngoái ngày này đón khách xa,  Hoa nhiều, rượu ít, thẹn cho ta. Quả thật ở đời nhiều trái khoáy: Hôm nay có rượu lại không hoa.

Share this:

Facebook

Twitter

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Khám Phá 102 Bài Thơ Tình Buồn Hán Việt Hay Và Đặc Sắc Nhất

Nội Dung

Dịch Nghĩa:

Nỗi Oán Hận Của Nàng A Kiều *Xa trông thấy cờ thúy hoa bay phấp phới,Thử mở cửa nhà vàng quét hoa rụng trước sân.Chốc lát cung nữ vào báo,Rằng (nhà vua) đi đến nhà của công chúa Bình Dương.

Dịch Thơ: Dịch Nghĩa:

Liễu Bên SôngThước tha bên con đê cổ,Xanh xanh một cây (liễu như) khói.Giá mà tơ liễu không đứt,Thì giữ lấy để buộc thuyền chàng.

Dịch Thơ: Dịch Nghĩa:

Hoa Chẳng Phải HoaHoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương,Nửa đêm rồi, trời đã sáng.Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi,Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm.

Dịch Thơ:

Lục dương phương thảo trường đình lộ,Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ.Vô tình bất tự đa tình khổ,Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,Chỉ hữu tương tư vô tận xứ.

Dịch nghĩa:

Liễu xanh, cỏ thơm ở trường đình bên đường,Tuổi trẻ dễ dàng bỏ người lại mà đi mất.Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.

Dịch thơ:

Liễu xanh cỏ ngát hương ngoài lộTuổi trẻ ra đi đâu có khóTrên lầu trằn trọc suốt năm canhLy biệt tháng ba hoa ướt rũVô tình nào khổ tựa đa tìnhMột tấc tơ lòng muôn vạn mớChân trời mặt đất còn chia ngănChỉ có nhớ nhau không hạn chỗ(Nguồn: bản dịch của dịch giả Nguyễn Đương Tịnh)

Thu phong từThu phong thanh,Thu nguyệt minh.Lạc diệp tụ hoàn tán,Hàn nha thê phục kinh.Tương tư, tương kiến tri hà nhật?Thử thì thử dạ nan vi tình…

Dịch nghĩa:

Gió thu thanh,Trăng thu sáng.Lá rụng lúc tụ lúc tán,Quạ lạnh đang đậu bỗng rùng mình.Nhớ nhau không biết ngày nào gặp?Lúc ấy đêm ấy chan chứa tình.

Dịch thơ:

Gió thu lànhTrăng thu thanhLá rơi tụ lại tánQuạ lạnh chợt rùng mìnhThương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình…(Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hóa, 1997)

Stt Về Rượu Bia ❤️ 1001 Status Về Rượu Vui Hay Chất Nhất

Stt Về Rượu Bia ❤️ 1001 Status Về Rượu Vui Hay Chất Nhất ✔️ Những câu nói, câu thơ hay nói về rượu cùng tâm trạng đau buồn, hài hước xung quanh nó.

Stt Chất Về Rượu

Stt chất về rượu đầy châm biếm với cái nhìn hiện thực tác hại của rượu bia.

Cái chết của con người nằm ở giữa hai hàm răng.

Cái miệng say phản bội lại tất cả những điều bí mật nằm kín trong trái tim.

Chủ quán rượu thích người nghiện rượu nhưng không muốn anh ta làm rể nhà mình.

Đàn bà và rượu kéo đàn ông ra khỏi sự phán đoán.

Kẻ duy nhất có thể lôi cuốn bạn vào vòng rượu chè, trộm cướp và nhục dục chính là bản thân bạn.

Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu, về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.

Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng. Vì rượu đã làm cho lắm người gục ngã.

Stt Vui Về Rượu

Chia sẽ những stt vui về rượu hài hước nhất

Người chết đuối trong ly cốc đông hơn người chết đuối dưới sông.

Rượu kích thích lòng ham muốn nhưng làm tàn lụi hiệu năng.

Sự lung lạc của rượu lên nhân loại rõ ràng nằm ở khả năng kích thích những khả năng huyền bí của bản tính con người.

Tâm can chân thể chôn vùi. Mặt trời không mọc với người lem nhem. Còn đâu nguyệt tỏ bên thềm. Ôi người uống rượu còn thêm điên rồ.

Uống và say nói lăng nhăng. Miệng mồm lý nhí thằn lằn đứt đuôi.

Bia rượu là chủ, người say là nô lệ. Bạn thích làm chủ hay làm nô lệ?

Rượu bia làm đỏ mặt và đen danh dự.

Bên cạnh stt chất về rượu cùng khám phá thêm những câu nói đầy châm biếm và bẩn bựa với 😎 Stt Bựa Chất Hay 😎

Stt Về Rượu Hài Hước

Những câu stt về rượu hài hước để bạn đăng lên mạng xã hội và chém gió cùng bạn bè.

Anh một ly tôi một ly. Anh mà ly rưỡi coi chừng à nghen!

Con tằm bối rối vì tơ. Anh say sưa vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.

Cuộc sống có hai thứ làm đàn ông khó che đậy những yếu mềm. Thứ nhì là cơn say. Thứ nhất, chính là đàn bà.

Chanh chua mà cóc cũng chua. Đến khi hết mồi cũng đành xơi luôn.

Chiều chiều gió thổi đầu non. Trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền.

Chim khôn lựa cành mà đậu. Gái khôn lựa mấy anh nhậu mà chơi.

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mới nhậu sương sương mà về.

Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, từ từ anh sẽ uống.

Rượu làm nổi lên những điều thầm kín nhất.

Rượu làm từ gạo mà ra. Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm.

Bên cạnh status hài hước về rượu Sống ảo không khó cùng 👍 Stt Hài Hước Câu Like 👍

Stt Hay Thả Thính Về Rượu

Sông sâu còn có kẻ dò. Nào ai lấy thước đi đo độ cồn.

Tình bạn nảy sinh qua chén trà, cốc rượu sẽ qua đi như hơi men, như giấc ngủ say.

Trên đời có 3 thứ làm ta đau khổ: Rượu ngon làm ta mất trí, tiền nhiều làm ta bất chính, vợ đẹp làm ta đau khổ.

Vui hay buồn mình cũng nhậu, mà đã nhậu là phải say. Rượu mà uống không say, không thấy hay của rượu. Ai làm chi ta cũng mặc, vì đã nhậu là phải say.

Stt Về Rượu Vang Và Tình Yêu

Đôi lúc người ta mượn rượu để giải sầu và quên đi tình cảm của mình. Stt về rượu vang và tình yêu cực hay và ý nghĩa dành cho bạn.

Em từng nói: “Con gái càng say lại càng tỉnh”. Ừ thì đúng thật. Nhưng là tỉnh trong ý thức và say ở trong lòng. Ý thức bảo quên, còn trái tim bỗng nhớ.

Một chút ái tình cũng như một chút rượu mạnh, cái gì quá cũng làm người ta mắc bệnh.

Nếu em gọi anh, lúc em say… Là lúc những miền nhớ trong em đã đi rong theo cảm xúc và những loạn nhịp bên ngực trái tim mình

Ngả nghiêng chén rượu ngả nghiêng sầu. Mượn chút cay nồng lấp nỗi đau. Héo hắt bờ yêu nơi vực thẳm. Đìu hiu bến nhỡ chốn sông sâu.

Họ chẳng lo âu và cũng chẳng biết buồn. Say chỉ là say. Còn muộn phiền, rồi cũng qua đi.

Quả thật khi say mới biết mình yêu ai thật lòng. Chỉ nhớ về một người và muốn một người mà thôi. Nhưng tiếc là chẳng thể…

Sau khi đàn ông say rượu sẽ nghĩ đến phụ nữ nhưng không chỉ một người. Phụ nữ sau khi say rượu sẽ nghĩ đến đàn ông nhưng bao giờ cũng chỉ một người. Chính là người đàn ông đã bỏ rơi họ.

Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh. Say men tình mãi mãi vẫn còn say.

Tình xưa ấp ủ lòng hoài vọng. Mộng cũ nâng niu dạ mãi cầu. Dõi áng mây trôi buồn dịu vợi. Chim trôi cánh lẻ khuất ngàn dâu.

Stt Về Rượu Đượm Buồn

Đọc và thấm với những stt về rượu đượm buồn.

Uống rượu không phải để say? Uống rượu để biết đắng cay thế nào? Uống rượu không phải để sầu? Uống rượu để biết trong đầu nhớ ai?

Đàn ông là thế, tìm đến hơi men như một sự giải thoát, cho lớp vỏ bọc cứng cỏi thường trực, cơn say sẽ làm lu mờ tất cả. Và ban mai thức giấc, những điều khó nói cũng thế mà tan biến. Vì trong cơn say, có bao giờ họ biết họ đã và đang nói gì? Thật ra, say chỉ là lí do đã đàn ông dũng cảm nói hết tâm tư, giải bày cảm xúc.

Nếu muốn biết điều chân thật nhất của phụ nữ là gì, hãy để họ khóc. Nếu muốn hiểu đàn ông nghĩ gì, cứ để họ say đi.

Những muộn phiền cứ đến, những đêm nồng nặc rượu bia, những cơn say cứ thế mà thấm vào tâm thức. Cuối cùng, chỉ khi say mới hiểu, chỉ khi say mới biết, đàn ông cứ mãi huyễn hoặc chính mình về những gánh nặng trong lòng.

Rượu đã ngấm… hay vòng tay sưởi ấm. Chút nồng nàn thoang thoảng ở đâu đây. Có phải ta mơ mộng bởi cơn say. Vòng tay ấm… hay rượu nồng sưởi ấm.

Uống rượu để quên cô đơn hay gặm nhấm nó. Cùng trải qua cảm giác một mình với 🌟 Stt Đêm Buồn 🌟

Stt Về Rượu Bá Đạo

Cười phát mệt với stt về rượu bá đạo dành cho dân nhậu.

Cha ông đức độ ban cho rượu. Con cháu thảo hiền thoả sức Say!!!

Chiều chiều có dĩa lòng heo. Có chai rượu gạo khó nghèo vượt qua.

Đời không uống bia đời vô nghĩa. Kiếp sống không rượu kiếp sống thừa.

Lúc uống rượu gọi đâu cũng có bạn. Lúc hoạn nạn gọi bạn toàn thuê bao.

Nam quốc sơn hà nam đế cư. Nhỏ không uống rượu lớn sinh hư.

Nam quốc sơn hà nam đế cư. Rượu rót ra rồi để đấy ư? Đã nhấc lên rồi làm luôn chứ? Long đền dính chén thế là hư!

Nếu người phụ nữ trông thanh mảnh thì hoặc là nàng ăn ít hoặc là chồng nàng uống rượu quá nhiều.

Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.

Người ta đi cấy lấy công. Còn đi ăn nhậu phải trông nhiều bề. Lo mau hết rượu hết mồi. Vợ kêu con réo thế thời mất vui!

Rượu là gạo, bia là lúa, mồi là đồ ăn nên nhậu nhiều… bổ

Rượu ngon phải có bạn hiền. Xin chớ lạm dụng triền miên suốt ngày.

Rượu uống vào gan hân hoan ca hát. Thuốc lá vào phổi bát ngát hương thơm.

Rượu vào gan, như vàng khoan vào ngực.

Thằng thích uống rượu có thể vì một đứa con gái mà bỏ uống. Còn thằng không biết uống rượu có thể vì một đứa con gái mà bắt đầu uống.

Uống rượu chẳng thể giải sầu. Uống rượu chỉ tổ nhức đầu mà thôi.

Xưa kia ta ở trên trời. Bởi hay uống rượu trời đày xuống đây. Xuống đây ta uống cho say. Xơ gan cổ chướng mới bay về trời.

Ngoài những stt hay nói về rượu Cười mỏi miệng với 😂 Stt Hài Hước Nhất 😂

Status Về Rượu Hay

Status về rượu hay, xen lẫn chút vui chút buồn.

Con tằm bối rối vì tơ, anh say sưa vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.

Dăm ba chén rượu ly trà. Thứ em say nhất chỉ là anh thôi.

Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh. Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng. Uống say xưa cạn chén rượu nồng. Đễ lòng này chết lặng như trăng.

Em như chén rượu nồng làm ta say mãi trong men tình ái.

Người ta nói lúc say là lúc tỉnh nhất, càng say anh càng nhớ đến em.

Rượu sen càng nhấp càng say. Càng yêu vì nết, càng say vì tình. Đầy vơi chúc một chén quỳnh. Vì duyên nên uống, vì tình nên say…

Say rượu say bia say lại tỉnh. Chỉ sợ say tình tỉnh lại say.

Stt Mượn Rượu Tỏ Tình

Stt mượn rượu tỏ tình dành cho những bạn không đủ can đảm để bày tỏ yêu thương đến đối phương nè.

Nhìn anh em thấy lờ mờ. Tưởng là say rượu ai ngờ say anh.

Uống cùng em một chén tương tư. Để ta say nhau giữa một đời vô vị.

Vội rót đau buồn xuống đáy ly. Liền tay lắc nhẹ để tan đi. Ngà say cạn chén cùng trăng gió .Thoáng nghĩ trần gian chả có gì.

Một chút ái tình cũng như một chút rượu mạnh. Cái gì quá cũng làm người ta mắc bệnh.

Còn trời, còn nước còn non. Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.

Phụ nữ đẹp như rượu, phụ nữ thông minh như trà.

Say rượu còn có lúc tỉnh, còn say em chẳng biết lúc nào tỉnh.

Này anh chàng câu cá, thính chẳng rượu mà say. Bật đèn xanh rồi, chạm nhẹ em đổ ngay.

Anh đừng say rượu, say bia nữa. Say thử em một lần đi.

Rượu làm tớ say nhất thời. Còn cậu say mãi đến ngàn đời sau.

Bên cạnh các những status hay về rượu Vẫn còn rất nhiều 💓 Stt Tỏ Tình Chất 💓để bạn tham khảo nè

Thơ Hay Về Rượu

Rất nhiều câu thơ hay và vui vẻ về rượu được chúng tôi tổng hợp lại giúp bạn

Đừng chê người uống say không đứng nổi

Hắn đã sống chân tình, không giả dối!

Anh không say, nhưng chớ vội tự hào

Xấu hơn say là làm điều tội lỗi.

Uống rượu đừng có đào hoa

Một chồng, một vợ cho nhà yên vui

Nếu không uống rượu càng vui

Gia đình hạnh phúc không gì đẹp hơn!

Một ly nhâm nhi tình bạn

Hai ly uống cạn lòng sâu

Ba ly mũi chảy tới râu

Bốn ly ngồi đâu gục đó

Năm ly cho chó ăn chè

Sáu ly vợ đè cạo gío

Thơ vui uống rượu

Uống rượu là để giải sầu

Không phải uống rượu đau đầu đâu nhen

Uống rượu sao để người khen

Đừng để uống rượu ma men dẫn đường.

Uống rượu nho nhã người thương

Không phải uống rượu nằm đường thấy ghê

Uống rượu vui vẻ người mê

Đừng để uống rượu người chê, người cười.

Uống rượu xã giao với đời

Bạn bè sum họp nói cười cùng nhau

Uống rượu đừng để bệnh đau

Gia đình xào xáo cùng nhau ra tòa

Rượu bia lợi hay hại

Đàn ông chẳng uống rượu bia

Như giầy không tất như xe không vành

Cởi quần mặc váy đi anh

Về cho con bú cơm canh lau nhà

Rượu cho sự nghiệp thăng hoa

Khách hàng đối tác từ xa thành gần

Nhưng say lừa mất cả quần

Công danh sụp đổ nợ nần tả tơi.

Tuyển Tập Thơ Hán Việt Về Tình Yêu Buồn Đau Xé Con Tim

Nội Dung

Những bài thơ Hán Việt về tình yêu buồn là nỗi lòng thầm kín của con người ở xã hội đương thời. Vì những định kiến xã hội, ràng buộc mà họ khó có thể yêu đương như những người bình thường. Họ bị ngăn cách bởi lễ nghi, là phụ nữ phải e thẹn, thẹn thùng… Tuy nhiên ít ai biết rằng trong họ tình yêu và nỗi nhớ vẫn luôn bùng cháy.

Nguyên tác: Lưu Vũ Tích

Nỗi Oán Hận Của Nàng A Kiều * Xa trông thấy cờ thúy hoa bay phấp phới, Thử mở cửa nhà vàng quét hoa rụng trước sân. Chốc lát cung nữ vào báo, Rằng (nhà vua) đi đến nhà của công chúa Bình Dương.

Nguyên tác: Bạch Cư Dị

Hoa Chẳng Phải Hoa

Vô tình nào khổ tựa đa tình Một tấc tơ lòng muôn vạn mớ Chân trời mặt đất còn chia ngăn Chỉ có nhớ nhau không hạn chỗ (Nguồn: bản dịch của dịch giả Nguyễn Đương Tịnh)

Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm Tình yêu chân thành anh dành cả cho em Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm. Đã qua đi những tháng năm khờ dại Hãy để anh tự lau nước mắt cho mình Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh.

Những mộng ảo của vinh hoa phú quý Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai.

Nắm tay nhau đi giữa nhân gian

Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời Giờ này đèn bên song đã tắt Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng Dù năm tháng lụi tàn Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang Dù lưu luyến thế nào cũng ko bằng những ngày qua Nàng và ta xa xôi cách trở Sự đời lặng lẽ đổi thay Trải qua muôn sông ngàn núi Liệu lòng ta còn mãi bên nhau

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp Không mong được sớm tối bên nhau Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian

Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ Ai nói rằng biển người chìm nổi Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu Dù có lúc chia ly có khi gặp lại Dù có khi sum họp có khi tan Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian

Tuyển Tập Những Bài Thơ Về Rượu Hay Nhất

Từ xưa, trong văn hóa của người châu Á, thưởng rượu và ngâm thơ được xem như một thú vui tao nhã của người quân tử. Mượn rượu để tỏ lòng, thơ và rượu được xem như tri kỷ.

Cuộc sống càng phát triển, góc nhìn của con người ngày càng phong phú. Chính vì thế, thơ về rượu cũng có đa dạng hơn. Có thể kể đến như thơ về rượu và bạn, thơ về rượu và tri kỷ. Hay những bài thơ châm biếm về thói nhậu nhẹt…

Ngâm thơ uống rượu một mình – Độc ẩm

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi

Mình ta uống cạn ly này

Nâng lên hạ xuống vơi đầy tình ta

Nhìn sâu trong đáy nhạt nhòa

Đắng cay cay đắng mình ta với đời

Chơi vơi sóng sánh men cay

Quyện vào khói thuốc nhẹ bay vào hồn

Môi hôn miệng chén nồng say

Vàng tay khói thuốc ngất ngây nhớ người

Nụ cười ánh mắt bờ môi

Hình bóng em mãi rạng ngời đáy ly

Làm gì uống hết được đây

Đầy vơi ly rượu vẫn đây bóng hình

Ngước nhìn khói thuốc lung linh

Nụ cười em mãi đẹp xinh rạng ngời

Chơi vơi nỗi nhớ cuồng quay

Say em say mãi anh say một đời.

► Tìm hiểu về máy lão hóa rượu, giúp rượu ngon như được hạ thổ nhiều năm

Lên cao mới biết núi cao

Uống rồi mới biết rất hao túi tiền

Chọn xoài đừng chọn xoài chua,

Chọn bạn đừng để bạn dzô dùm mình

Chơi hoa đừng để hoa tàn

Chơi bạn đừng để bạn dành trai bia

Thơ rượu và tri kỷ – Rượu ở đâu?

Gió lạnh canh tàn rượu ở đâu?

Thành sầu vây hảm rượu đương đầu

Tâm đầy mối hận rượu tuôn gấp

Ý dậy tình mê rượu ngấm lâu

Chung thủy nàng dâng rượu hợp cẩn

Phủ phàng chàng đắm rượu công hầu

Không mơ cạn chén rượu tri kỷ

Gió lạnh canh tàn rượu ở đâu ?

Ông trời nghe tiếng cũng kiêng Thôi thì…kệ nó, lũ điên ấy mà…

Thơ thề bỏ rượu – Hài hước nói về tác dụng xấu của rượu Thơ về rượu ngon – Không say không về

Thơ về rượu buồn – Những bài thơ tâm trạng về rượu Bài thơ: Tửu sầu Bài thơ: Rượu sầu Bài thơ: Đêm đầy vơi

Trăng thời cứ rót ta nâng Hạ xuống sao lại bâng khuâng rót đầy.

Thơ về rượu hay, hài hước làm thức tỉnh người nghiện rượu

Không say không về Say vì chén rượu bạn mời Chân đi vắt sổ khổ đời tôi chưa Hôm nay quá chén say xưa Chân tay quờ quạng như vừa tập đi

Đầu hôm trăng hảy còn non Mấy tay ghiền rượu mồi ngon đâu cần Trăng non trăng đã lên dân` Mấy tay dân nhậu xà bần khoái ghê Trăng trên cao ,trăng còn mê Mấy tay dân nhậu có chê mồi nào Có tiên thi uống bia lon Lâu lâu được uông vài lon rồi về không tiền ta uống rượu đế Cốc ổi me chua cũng phê thấy trời Trăng khuya trăng ở giữa trời Đầu hôm đến giờ hết mười chay trong Giờ này rượu ai mà đong Mình về mình ngũ vợ trông từng giờ !!!!!